‘Door werken voel je je nuttig en word je onderdeel van de maatschappij’

Binnen ons project SamenDoorSamen trainen wij deelnemers als ervaringsdeskundigen. Door deelname aan deze training kunnen zij hun ervaringen inzetten om andere deelnemers te ondersteunen, hun stem te laten horen in de stad en hiermee draagvlak te creëren. Elke week deelt Mano het verhaal van een ervaringsdeskundige. Deze week het verhaal van Manar (50).

‘Sinds 2015 ben ik in Nederland en vanaf dag 1 heb ik gewerkt. In Syrië runde ik een fabriek, maar hier ben ik iets heel anders gaan doen. De eerste werkmogelijkheid die voorbijkwam was namelijk: andere vluchtelingen helpen als vrijwilliger in het AZC en die kans heb ik gepakt. Na acht maanden kreeg ik een verblijfsvergunning, waardoor ik een betaalde baan kon aannemen bij Stichting Thuis Rotterdam. Ook kon ik toen een huis huren en twee weken na het krijgen van mijn verblijfsvergunning, werd ik een belastingbetaler.

Door mijn baan kreeg ik een geweldig sociaal netwerk en kon ik nieuwe Nederlanders ondersteunen bij een soepel en snel integratieproces. Wat me al gauw opviel, is dat veel Nederlandse bedrijven nog niet klaar zijn om nieuwe Nederlanders aan te nemen. Diversiteit en inclusie staan niet bovenaan hun prioriteitenlijst. Heb je geen Nederlandse achternaam of heb je wat extra training nodig, dan kom je blijkbaar niet in aanmerking voor een baan. En dat is zo jammer! Want nieuwe Nederlanders brengen ook nieuwe ideeën, perspectieven en creativiteit met zich mee en dat verrijkt elk bedrijf. Daarom heb ik 180 Degrees opgezet; een stichting die nieuwkomers koppelt aan bedrijven. Want ook voor nieuwkomers is het belangrijk om te werken; door werken voel je je nuttig, krijg je meer zelfvertrouwen en word je onderdeel van de maatschappij. Mijn grootste doel na de ervaringsdeskundigenopleiding is dan ook om zoveel mogelijk nieuwe Rotterdammers te ondersteunen bij het vinden van een baan. Zodat zij hun leven positief beginnen, maar ook zodat bedrijven innoveren en beter lopen door de culturele diversiteit en inclusie die ze hanteren op de werkvloer.’

Elke week deelt Mano het verhaal van een ervaringsdeskundige.
.
.
.
Het project SamenDoorSamen wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.