Coördinator bij VoorleesExpress Rotterdam

Als coördinator begeleid je een groepje voorlezers en ben je goed op de hoogte van wat er bij de gezinnen thuis gebeurt. Samen kijken jullie hoe het voorlezen bij de gezinssituatie past. Daarbij word je begeleid door een projectmedewerker van de VoorleesExpress, met wie je ook regelmatig contact hebt over het verloop van het voorleestraject. Wij vinden het belangrijk om onze vrijwilligers intensief te begeleiden. Zij lezen twintig weken lang voor bij een kind met risico op een taalachterstand.