Coach bij taallessen

Als coach bij taallessen ondersteun je een deelnemer die Nederlandse les volgt bij een NT2-docent. Deelnemers werken groepsverband aan hun Nederlandse taalvaardigheid en krijgen daarnaast een-op-een begeleiding van een coach die aandacht besteedt aan taalontwikkeling en met hen in kaart brengt waar en hoe zij hun eigen doelen kunnen verwezenlijken. In totaal duurt de cursus zestien weken, waarbij deelnemers 2,5 uur taalles per week hebben en hun coach vier keer zien.