Taaldocent

Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang om wegwijs te worden in Nederland.Als taaldocent verzorg je taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van ongeveer acht tot twaalf volwassenen. Je helpt cursisten met de Nederlandse taal met de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Per taalniveau zijn geschikte lesmethoden…

Lees meer

Vrijwillig docent online Taalcafé 

Als vrijwillig docent Taalcafé verzorg je online taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van vier tot vijf volwassenen. Je helpt de deelnemers vooral met het spreken en luisteren. Ook het schrijven en lezen kan aan bod komen als daar vraag naar is. Voor deze online lessen is lesmateriaal beschikbaar. De lessen…

Lees meer

Docent computerlessen

Als docent computerlessen verzorg je computerlessen aan groepjes van acht tot tien volwassenen. Het doel is om de digitale vaardigheden van de deelnemer te vergroten. Daarnaast bevordert het ook de taal. De les duurt wekelijks twee uur. Het computertraject duurt maximaal 8 weken. Omschrijving Er zijn verschillende trajecten waar je als docent computerlessen aan de…

Lees meer

Docent administratieve vaardigheden bij Met Taal Op Orde

Als docent administratieve vaardigheden bij Met Taal Op Orde (MTOO) verzorg je les aan groepjes van ongeveer acht à twaalf volwassenen met als doel de financiële zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten. Doel van de lessen: het opbouwen en vergroten van een sociaal netwerk, de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren, kennis over financiën en administratie vergroten en…

Lees meer