Bijlesmaatje bij SamenDoorSamen

Als bijlesmaatje geef je in huiselijke sfeer bijles aan een kind in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Je geeft elke week ongeveer twee uur les. Je biedt ondersteuning in rekenen, taal, geschiedenis of een ander basisschoolvak. Verder is het van belang dat je een PABO- of onderwijsachtergrond hebt. Omschrijving Als bijlesmaatje ondersteun je…

Lees meer

Taaldocent

Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang om wegwijs te worden in Nederland.Als taaldocent verzorg je taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van ongeveer acht tot twaalf volwassenen. Je helpt cursisten met de Nederlandse taal met de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Per taalniveau zijn geschikte lesmethoden…

Lees meer

Vrijwillig docent online Taalcafé 

Als vrijwillig docent Taalcafé verzorg je online taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van vier tot vijf volwassenen. Je helpt de deelnemers vooral met het spreken en luisteren. Ook het schrijven en lezen kan aan bod komen als daar vraag naar is. Voor deze online lessen is lesmateriaal beschikbaar. De lessen…

Lees meer

Docent computerlessen

Als docent computerlessen verzorg je computerlessen aan groepjes van acht tot tien volwassenen. Het doel is om de digitale vaardigheden van de deelnemer te vergroten. Daarnaast bevordert het ook de taal. De les duurt wekelijks twee uur. Het computertraject duurt maximaal 8 weken. Omschrijving Er zijn verschillende trajecten waar je als docent computerlessen aan de…

Lees meer

Docent administratieve vaardigheden bij Met Taal Op Orde

Als docent administratieve vaardigheden bij Met Taal Op Orde (MTOO) verzorg je les aan groepjes van ongeveer acht à twaalf volwassenen met als doel de financiële zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten. Doel van de lessen: het opbouwen en vergroten van een sociaal netwerk, de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren, kennis over financiën en administratie vergroten en…

Lees meer

(Taal)maatje

Als maatje spreek je een keer per week af met een statushouder. Tijdens deze ontmoeting staat integratie centraal en help je jouw maatje om zich thuis te voelen in Rotterdam. Je oefent met de Nederlandse taal of helpt met praktische zaken, zoals administratie en post. Daarnaast nemen jullie samen deel aan sociale en culturele activiteiten.…

Lees meer

Gezinsmaatje

Als gezinsmaatje verbind jij je voor een periode van een jaar aan een gezin waarin jullie elkaar wekelijks ontmoeten. Het doel is bijdragen aan een gezond pedagogisch thuisklimaat, ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld bij school, vergroten, het sociale netwerk uitbreiden en werken aan het verhogen van de zelfredzaamheid van het gezin. Omschrijving Als gezinsmaatje sluit je nauw aan…

Lees meer

Coach bij taallessen

Als coach bij taallessen ondersteun je een deelnemer die Nederlandse les volgt bij een NT2-docent. Deelnemers werken groepsverband aan hun Nederlandse taalvaardigheid en krijgen daarnaast een-op-een begeleiding van een coach die aandacht besteedt aan taalontwikkeling en met hen in kaart brengt waar en hoe zij hun eigen doelen kunnen verwezenlijken. In totaal duurt de cursus…

Lees meer

Sociaal maatje

Als sociaal maatje help je een nieuwkomer om zich thuis te voelen in Rotterdam. Zo besteed je voldoende aandacht aan het sociale aspect, door met jouw maatje deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten. Daarnaast help je met de Nederlandse taal door gesprekken te voeren over alledaagse onderwerpen. Je spreekt één  keer per week…

Lees meer

Loopbaancoach

Als loopbaancoach help je een statushouders bij het solliciteren, het evalueren van sollicitatiegesprekken en opsporen van nieuwe werkkansen. Ook geeft de coach begeleiding op het werk en onderhoudt zo nodig contact met de werkgever. Stichting Mano brengt statushouders actief in contact met bedrijven en  instellingen die verbonden zijn aan het traject ‘Samen aan de Slag’.…

Lees meer