Buitenkans

Wij werken al een tijdje heel prettig samen met TriviumLindenhof. Deze organisatie biedt op verschillende manieren Foto 1ondersteuning aan gezinnen en kinderen waarbij problemen of vragen zijn omtrent opvoeding. Bij een deel van de kinderen en jongeren is de situatie dusdanig complex dat zij niet kunnen opgroeien in een thuissituatie. Hoe mooi zou het zijn als de kinderen, woonachtig op de verschillende locaties van TriviumLindenhof, worden voorgelezen en aan de hand van boeken verschillende dingen kunnen bespreken, uiten en leren? Deze een-op-een aandacht is heel belangrijk voor de kinderen  en is een aanvulling op hetgeen reeds geboden wordt door de medewerkers van TriviumLindenhof. Inmiddels melden steeds meer kinderen zich aan voor het voorleesproject. Geschoolde voorlezers met ervaring in de pedagogische en orthopedagogische hoek volgden bij ons een training ‘Filosoferen met kinderen’, om hen handvatten te geven om met kinderen aan de hand van een boek in gesprek te gaan, en hen hierbij bewust te laten zijn van hun eigen rugzak.