Beleid Stichting Mano in het kader van het Coronavirus (COVID-19)

Het kabinet heeft naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus een aantal extra maatregelen genomen. In de komende periode moeten zowel individuen als organisaties een eigen manier vinden om met dit virus rekening te houden.

Voor Stichting Mano ligt de prioriteit bij het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers, deelnemers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en overige relaties. Tegelijkertijd zetten wij alles op alles om het contact tussen ons team, de deelnemers, vrijwilligers en andere relaties op peil te houden.  

Tot 6 april 2020 blijft het volgende beleid in effect:

  • Alle medewerkers werken vanuit huis.
  • Alle trainingen, cursussen of bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld.
  • Fysiek wordt er niet bijeengekomen, niet door medewerkers en niet door vrijwilligers en deelnemers. 

Ondanks deze veranderingen, blijven er diverse manieren om contact te onderhouden met elkaar en ons werk voort te zetten:

  • Via communicatiekanalen zoals Skype, e-mail, Whatsapp, Google Hangout en telefoon blijven wij goed bereikbaar.
  • Wij gebruiken deze komende weken o.a. om onze uitvoerende werkzaamheden verder om te vormen, administratie en contactregisters bij te werken en nieuw lesmateriaal te ontwikkelen.
  • Wij onderzoeken plannen voor online activiteiten en digitale lessen om deelnemers steun te bieden en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. 
  • Onze server is bereikbaar en wij houden AVG-richtlijnen in acht.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang via de tot ons ter beschikking staande kanalen. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking. In deze moeilijke tijd wensen het bestuur en de directie van Stichting Mano alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en andere relaties goede gezondheid en voorspoed.