Met trots publiceren wij het programma van ons congres!

Met trots publiceren wij het complete programma van ons congres ‘Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee!’ dat wij op donderdag 16 juni in Debatpodium Arminius organiseren. Het inschrijven per onderdeel kan nu ook beginnen! Hieronder vindt u alle informatie over de verschillende sessies, panelgesprekken en workshops die tijdens drie rondes plaatsvinden. Aanmelden voor een sessie per ronde kan hier!

Algemene opening

10.00 – 10.30 uur
Voor iedereen, plenair in de grote zaal
Sprekers: Henk Kleij (voorzitter), Sander Terphuis en Leila Prnjavorac

Sander Terphuis opent de dag met een inspirerend verhaal. Hij zal onder meer spreken over het belang van ervaringsdeskundigheid: “Ervaringsdeskundigen kunnen een hoofdrol spelen in het proces van integratie, zij praten niet vanuit een boek of een theoretische beschouwing, wat beleidsmakers en wetenschappers wel vaak doen, maar vertellen: ik kwam hier en toen liep ik tegen deze barrières aan en zus en zo heb ik het opgelost.” Verder zal Leila Prnjavorac ons leiden door de dag met mooie verhalen, goede vragen en interessante informatie. Tijdens de opening zal ook de voorzitter van Stichting Mano, Henk Kleij, het woord nemen.

Ronde 1

Tolken en mediators in de zorg (panelgesprek)

Sprekers: Simone Goosen, Leila Prnjavorac, Mustafa Khaled en Sander Terphuis; ervaringsverhaal van Hatice Karatay
10.40 – 12.15 uur
Grote zaal, plek voor 70 personen

Vanuit Stichting Mano zijn we van mening: voor goede zorg is de toegang tot een tolk essentieel. Toch is dit niet landelijk geregeld en is er vanuit de politiek niet genoeg draagvlak. De toegang tot, en kwaliteit van, zorg voor statushouders werd namelijk ernstig beperkt door het afschaffen van de landelijke financiering van tolkenkosten in 2012. Simone Goosen maakt zich al jaren sterk voor tolken in de zorg met haar campagne ‘Tolken terug in de zorg, alsjeblieft’, we zijn dan ook zeer vereerd dat zij met haar expertise dieper op dit onderwerp in wil gaan. Dit doen we middels een panelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Een leerzame sessie!

Depressie & trauma bij de Eritrese doelgroep (presentatie & verdieping)

Sprekers: Minet Tesfay, Michael Zeray en Kiros Ghebregergish
10.40 – 12.15 uur
Bovenzaal, plek voor 50 personen

Minet Tesfay, Michael Zeray en Kiros Ghebregergish Ghebrekidan hebben onderzoek gedaan naar depressie en trauma bij de Eritrese doelgroep. In welke mate speelt dit, welke zaken spelen hieromtrent en hoe hier het best mee om te gaan? Tijdens dit panelgesprek hebben experts en ervaringsdeskundigen hier een gesprek over en noemen handvatten hoe hier als organisaties en maatschappij mee om te gaan. Een belangrijke sessie!

Leerwerktraject voor statushouders: wie en wat is daarvoor nodig? (interactieve workshop)

Sprekers: Dr. Leendert de Bell en Dr. Linda Bakker
10.40 – 12.15 uur
Raadzaal, plek voor 30 personen

Voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning kan het een flinke uitdaging zijn om passend werk te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dr. Leendert de Bell en Dr. Linda Bakker van de Hogeschool Utrecht gaan in op hoe er een duurzame match gemaakt kan worden tussen deze werkzoekenden met een vluchtelingenachtergrond en werkgevers middels leerwerktrajecten. Het is een praktische workshop helpt bij het opzetten en structureel inbedden van deze leerwerkplekken.

Wereldse lunch

Geniet van een lunch vanuit verschillende culturele keukens!
De lunch is bereid door: informatie volgt binnenkort
12.30 – 13.20 uur
Grote zaal

Ronde 2

Hoe betrekken we ervaringsdeskundigen bij beleidsvorming & super divers werken (presentatie & werkgroep)

Sprekers: Esseline van de Sande, Yordi Lassooy Tekle en Razan Damlakhi
13.30 – 15.10 uur
Grote zaal plek voor 70 personen

Ervaringsdeskundige nieuwkomers spelen vaak een onmisbare rol als brug tussen hun gemeenschap en de nieuwe maatschappij. “Maar ze krijgen hier zelden voor betaald”, stelt Esseline van de Sande, directeur en oprichter van De Stadscoalitie. Tijdens deze sessie gaan we in op hoe we concreet ruimte kunnen en moeten maken voor ervaringsdeskundigen binnen organisaties en beleid. Met concrete voornemens en te zetten stappen loopt u deze sessie uit!

Begeleiden bij psychosociale problematiek & preventief werken (interactieve workshop)

Sprekers: Lubana Hanifah en Danine van Rijswijk; ervaringsverhaal van Zo Alfeqar
13.30 – 15.10 uur
Bovenzaal, plek voor 35 personen

Een kleinschalige sessie over het begeleiden van mensen met een vluchtelingenachtergrond als het gaat om psychosociale problematiek en hoe hiermee preventief om te gaan. Samen met psychologe Danine van Rijkswijk van Avant Sanare en onze eigen ervaringsdeskundige en trainer Lubana, gaan we hierover in gesprek. Zij hebben ruime ervaring met deze thematiek en zijn ook binnen Stichting Mano actief op dit gebied. Zij geven goede voorbeelden en delen ervaringen. Een andere ervaringsdeskundige zal zijn verhaal dit gebied met het publiek delen en er is veel ruimte voor inbreng en het stellen van vragen. De sessie biedt vele handvatten voor psychosociale begeleiding.

Kruip in de huid van onze deelnemers tijdens Storytelling (workshop)

Sprekers: Adel Albaghdadi
13.30 – 15.10 uur
Raadzaal plek voor 30 personen

Neem deel aan een van onze succesvolste workshops voor de deelnemers van SamenDoorSamen: storytelling! Middels storytelling zet Adel onze deelnemers in hun kracht, kennen en delen zij hun verhaal, formuleren ze samen dromen voor de toekomst en praten zij over hun levens. Dit levert mooie en verdiepende momenten op en kan helend zijn voor de mentale gezondheid. Adel deelt tijdens deze sessie zijn eigen verhaal en neemt jullie mee in de kunst van storytelling en hoe je dit in kan zetten om jouw doelgroep te bereiken en leren kennen.

Ronde 3

Arbeids- en studieparticipatie van statushouders (panelgesprek)

Sprekers: Wilma Roozenboom, Diana van Dijk, Abboud Mourad, Mohamed al Temimi en Joan Nunnely
15.20 – 16.05 uur
Grote zaal plek voor 70 personen

Arbeids- en studieparticipatie blijft een uitdaging voor de statushouders, en voor de ontvangende samenleving. Wat zijn good practices als het gaat om de toeleiding naar arbeid? Wat werkt en wat vooral niet? Wat zou de politiek kunnen doen? Wat kunnen werkgevers betekenen? De gemeente? Welke rol heeft de statushouder zelf? Onze collega’s Adel en Lubana voelen onze sprekers Wilma Roozenboom (directeur Refugee Talent Hub), Diana van Dijk (Hogeschool Utrecht), Abboud Mourad (Programmeur Rijksoverheid en ervaringsdeskundig), Mohamed al Temimi (Beleidsadviseur Gemeente Rotterdam) en Joan Nunnely (D66) flink aan de tand over dit thema. Het wordt een mooie discussie waar u als publiek ook aan deel kunt nemen.

Wat werkt bij het begeleiden van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond naar werk? (presentatie)

Sprekers: Wethouder Froukje de Jonge
15.20 – 16.05 uur
Bovenzaal plek voor 50 personen

Froukje de Jonge, wethouder in Almere, vertelt wat werkt als het gaat om het ondersteunen van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond richting participatie en werk. Dit ook naar aanleiding van het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn en gemeenten. Hoe kun je hierin als individu, organisatie of gemeente ondersteunen? In deze sessie onderzoeken we aan de hand van prikkelende stellingen wat een goede manier is om aan de slag te gaan met dit thema.

Uitpufspreekuur’ als preventieve mentale ondersteuning in de noodopvang (presentatie & verdieping)

Sprekers: Lieke Galbraith en Esseline van de Sande
15.20 – 16.05 uur
Raadzaal plek voor 30 personen

Vanuit Stichting Mano hebben we de afgelopen tijd veel ervaring opgedaan met het organiseren van activiteiten gericht op ontspanning, veerkracht, sport en ontmoeting in de vele noodopvangcentra voor vluchtelingen in Rotterdam. Wat urgent bleek was een mogelijkheid om te kunnen praten, uitpuffen, het over de stress en moeilijkheden te hebben op een laagdrempelige manier, in de eigen taal. Al snel hebben wij dan ook het ‘uitpufspreekuur’ geïntroduceerd. Tijdens deze sessie in intieme sfeer hebben Esseline van de Sande en onze eigen directrice Lieke Galbraith het over dit spreekuur dat zij samen hebben opgezet binnen de noodopvang. Ook doen bewoners van de noodopvang hun verhaal en vertellen zij over het belang van dergelijke psychische ondersteuning in een vroeg stadium van de opvang.

Talkshow & borrel

16.10 – 17.00 uur
Talkshowhost: Leila Prnjavorac
Grote zaal, plenair.

We eindigen de dag met een talkshow waarin we alles wat besproken en geleerd is vertalen naar de noodopvang van mensen uit Oekraïne in Rotterdam. Stichting Mano speelt hier een grote rol in en onder meer met experts vanuit de Ukranians in the Netherlands Foundation gaan we hier dieper op in. Hierna sluiten we om 17.00 uur af met een borrel waar we met veel inspiratie en handvatten met elkaar in gesprek kunnen!