ANBI-gegevens

Naam van de instelling

Stichting Mano

RSIN/fiscaal nummer

814752743

Contactgegevens

Eendrachtsweg 62
3012 LG Rotterdam

Doelstelling

Het opleiden, trainen, activeren en als ervaringsdeskundige ambassadeurs inzetten van groepen en individuen voor wie een actieve deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend is alsmede het agenderen van issues die voor hen van belang zijn, teneinde hun positie, als individu en als groep, in de maatschappij te versterken.

Bestuur

 • Voorzitter

  H.W. Kleij

 • Secretaris

  E.C. Eskes – Van Utrecht

 • Penningmeester

  P.C. Piket

 • Algemeen bestuurslid

  M. van Buuren

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor de taken die ze verrichten voor Stichting Mano. De directie en medewerkers ontvangen een salaris dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er is een pensioenvoorziening voor de medewerkers. Sommige medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en, afhankelijk van de functie, een mobiele telefoon van de zaak.

Documenten

Visie 2019-2021: zie Beleidsvisie 2019-2021
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag
Financiële verantwoording: zie jaarrekening
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen: zie formulier