Aandacht voor trauma onder jonge Eritreeërs is van levensbelang

Depressie en zelfmoord door psychisch trauma is een groot probleem onder de jonge Eritrese generatie die na hun vlucht in Nederland woonachtig is. “Met de presentatie van ons onderzoek willen wij een aanzet geven tot een oplossing van dit probleem”, stellen Minet Tesfai, Michael Zeray en Kiros Gebreghergish die hun studie tijdens ons congres zullen presenteren.

Met hun onderzoek getiteld: ‘Uitgebreide beoordeling van depressie en zelfmoord als gevolg van psychisch trauma onder Eritrese jonge generatie in Nederland’ willen de Eritrese ervaringsdeskundigen, waaronder ook Mahfuz Mohammed en Michael Kidane dit probleem op de kaart zetten om er zo voor te zorgen dat er gerichte aanpak komt van de kwestie.

“Vele Eritreeërs die in Nederland wonen, in maart 2022 zo’n 30.000 Eritreeërs, hebben een zeer complex traumatiserend migratieproces doorgemaakt met onvermogen om te integreren en zelf zelfmoord tot gevolg”, stellen de onderzoekers. Een onderzoek naar de oorzaak van deze integratieproblemen en zelfmoorden ontbrak nog volledig.”

Oplossing
Met het onderzoek willen de Eritrese ervaringsdeskundigen het niveau van mentaal trauma onder Eritreeërs beoordelen om een beter begrip te krijgen van de uitdagingen waarmee de Eritrese jonge bevolking wordt geconfronteerd. Daarnaast willen zij de behoeften van de deelnemers om te vechten tegen hun mentale trauma in kaart brengen. “En voor zover die er niet is moet er gezocht worden naar een oplossing van dit probleem.”

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een cross-sectioneel survey. In totaal deden 72 deelnemers mee aan het onderzoek. Van alle deelnemers hebben 44 (61,1%) een ingrijpende traumatisch gebeurtenis in hun leven meegemaakt. Van alle deelnemers die een ingrijpende traumatische gebeurtenis in hun leven hadden meegemaakt, waren 35 (79,5%) zelf slachtoffer, 26 (59,0%) waren er getuige van, en 14 (31,8%) leerden het van dichtbij familie of een vriend.

Gezondheidszorg
Probleem is ook dat de doelgroep het trauma vaak niet herkent en/of geen kennis heeft van wat psychische aandoeningen inhouden. Hierdoor wordt niet op tijd naar hulp gezocht. “Ook hebben veel Eritrese jongeren problemen met toegang krijgen tot geestelijke gezondheidszorg en ontbreekt gezonde sociale ondersteuning.

“Deze studie is van groot belang om de eerste stap te zetten om deze jonge Eritrese generatie die leeft met een aan trauma gerelateerde depressie te helpen, om zo de integratie te vergemakkelijken en zelfmoord te voorkomen”, stellen de ervaringsdeskundigen die een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening binnen de Eritrese gemeenschap.