Van kwetsbaar naar daadkrachtig

Samen groeien, samen actief, samen zichtbaar

Stichting Mano stimuleert Rotterdammers mee te doen in de samenleving. Wij creëren de voorwaarden voor mensen om hun kwaliteiten te ontdekken én in te zetten. Deelnemers nemen zelf de regie en ontwikkelen zich tot actieve burgers.

Wij bieden programma’s en activiteiten aan die gericht zijn op kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus, statushouders, geïsoleerde ouderen en andere minder kansrijke Rotterdammers. Zo hebben we bijgedragen aan onder meer taalontwikkeling, praktische vaardigheden, talentontwikkeling en de toeleiding naar opleiding en werk. Wij maken doelgroepen en hun belangrijkste issues zichtbaar tijdens evenementen, campagnes en met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Stichting Mano. Het heft in eigen hand.

1

Aanmelden basistraining en verdiepende workshops voor taalvrijwilligers

Alle (aankomende) Rotterdamse taalvrijwilligers kunnen zich aanmelden voor een basistraining en/of de daarbij behorende verdiepende workshops. Meld je hier aan voor de training:
aanmelden voor basistraining >

aanmelden voor verdiepende workshops >

Heb je vragen over de basistraining of de verdiepende workshops voor taalvrijwilligers? Neem dan contact op via melanie@stichtingmano.nl.

Help een handje mee: Steun de vluchtelingen uit Oekraïne in Rotterdam!

Sinds begin maart 2022 zetten wij ons met volle overgave in voor de noodopvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne die in Rotterdam aankomen. Deze mensen hebben dringend hulp nodig. En wij proberen die hulp zo goed mogelijk te bieden.

Onze hulpverlening bestaat uit het ontvangen van mensen, intakegesprekken voeren, de medische situatie in kaart brengen, de basis op orde brengen, zoals de kleding en andere benodigdheden verstrekken, voorzien in de woon- en zorgbegeleiding, het creëren van een community op de verschillende locaties en het organiseren van de dagbesteding. Onder de dagbesteding vallen activiteiten als uitjes en ontmoetingen met Rotterdammers, wandelingen door interessante en nuttige plekken in de stad, sport-, spel- en knutselmiddagen voor kinderen en ook het maken van cv’s, Nederlandse taallessen en zoeken naar mogelijkheden voor de mensen om te werken. De komende weken en maanden zullen wij veel nieuwe activiteiten opzetten en eventuele gaten die wij signaleren proberen op te vullen.

Wilt u ons werk ondersteunen? Dat kan!

Giften kunnen naar de onderstaande bankrekening worden overgemaakt: NL81 INGB 0004644474 t.n.v. Stichting Mano o.v.v. Oekraïense vluchtelingen Rotterdam of via deze knop: Doneren >

Lees hier verder voor wat we doen voor de Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam!

SamenDoorSamen

Middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en organisatie van evenementen dragen wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht aan taal, sociaal netwerk, passende opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs.

VoorleesExpress Rotterdam

Middels de organisatie van taalondersteunende activiteiten door getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de stad.

Taal & Thema

Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op praktische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een verhoogde taalvaardigheid en de activering van diverse doelgroepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Projecten in samenwerking

Met diverse partners, zoals Het Vergeten Kind, Indigo, Pameijer en SWK Groep/Buurtwerk, realiseren wij projecten waarmee wij bijdragen aan verbeterde vaardigheden, empowerment en activering van individuen en groepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Pachachaca

Wij bieden ondersteuning aan onze Peruaanse zusterorganisatie die met een gezinshuis, educatief gemeenschapshuis, ambulante hulpverlening en een project gericht op vrouwenempowerment werken aan integrale gemeenschapsontwikkeling.

Trainingen en advies

Wij bieden verschillende trainingen en projectmatige ondersteuning op financieel, organisatorisch en inhoudelijk vlak en helpen bij fondsenwerving voor diverse organisaties binnen het sociaal-maatschappelijk domein in binnen- en buitenland.