Van kwetsbaar naar daadkrachtig

Samen groeien, samen actief, samen zichtbaar

Stichting Mano stimuleert Rotterdammers mee te doen in de samenleving. Wij creëren de voorwaarden voor mensen om hun kwaliteiten te ontdekken én in te zetten. Deelnemers nemen zelf de regie en ontwikkelen zich tot actieve burgers.

Wij bieden programma’s en activiteiten aan die gericht zijn op kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus, statushouders, geïsoleerde ouderen en andere minder kansrijke Rotterdammers. Zo hebben we bijgedragen aan onder meer taalontwikkeling, praktische vaardigheden, talentontwikkeling en de toeleiding naar opleiding en werk. Wij maken doelgroepen en hun belangrijkste issues zichtbaar tijdens evenementen, campagnes en met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Stichting Mano. Het heft in eigen hand.

1

Aanmelden basistraining en verdiepende workshops voor taalvrijwilligers

Alle (aankomende) Rotterdamse taalvrijwilligers kunnen zich aanmelden voor een basistraining en/of de daarbij behorende verdiepende workshops. Meld je hier aan voor de training:
aanmelden voor basistraining >

aanmelden voor verdiepende workshops >

Heb je vragen over de basistraining of de verdiepende workshops voor taalvrijwilligers? Neem dan contact op via melanie@stichtingmano.nl.

SamenDoorSamen

Middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en organisatie van evenementen dragen wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht aan taal, sociaal netwerk, passende opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs.

Rotterdamse noodopvang

In opdracht van Gemeente Rotterdam verzorgen wij in nauwe samenwerking met verschillende partners dagactiviteiten en mentale ondersteuning voor statushouders en vluchtelingen op verschillende noodopvanglocaties verspreid over de stad. We zetten hierbij onze binnen SamenDoorSamen opgedane expertise in binnen de Rotterdamse noodopvang.

Taal & Thema

Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op praktische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een verhoogde taalvaardigheid en de activering van diverse doelgroepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Projecten in samenwerking

Met diverse partners, zoals Het Vergeten Kind, Indigo, Pameijer en SWK Groep/Buurtwerk, realiseren wij projecten waarmee wij bijdragen aan verbeterde vaardigheden, empowerment en activering van individuen en groepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Pachachaca

Wij bieden ondersteuning aan onze Peruaanse zusterorganisatie die met een gezinshuis, educatief gemeenschapshuis, ambulante hulpverlening en een project gericht op vrouwenempowerment werken aan integrale gemeenschapsontwikkeling.

Trainingen en advies

Wij bieden verschillende trainingen en projectmatige ondersteuning op financieel, organisatorisch en inhoudelijk vlak en helpen bij fondsenwerving voor diverse organisaties binnen het sociaal-maatschappelijk domein in binnen- en buitenland.